Logo-Heren-in-het-Groen

Bedrijf   Heren in het Groen
Eigenaar   Jan Piet Hartman, Gijs Steijsiger, Walter Landesbergen       
Website   www.hereninhetgroen.nl

 

Kunt u kort iets vertellen over jullie als personen?   

Wij zijn werkzaam in de tuincentrumbranche. Als je al onze werkzame jaren bij elkaar optelt, dan komen we aan het respectabele aantal van 75. Daarmee mogen wij ons gerust specialist noemen. In die tijd hebben we alles zien gebeuren, van onstuimige groei van winkels en formules tot aan de opkomst van internet, de invloed van de crisis en de dramatische terugval in omzet en bedrijfsresultaten.

Wat zien jullie als doel van de gezamenlijke onderneming?

Onze drijfveer is om tuincentra met excellente dienstverlening te ondersteunen en toekomstbestendig te maken. In sommige gevallen spreek je daadwerkelijk van hulp bij overleven, in andere gevallen van een herpositionering of een locale marketingaanpak. Dat de categorie tuincentrum flink aan het veranderen is, dat mag duidelijk zijn. Heren in het Groen wil hier een leidende rol spelen. Wij leveren onze bijdrage om de echte groenspecialist en het fysieke groen weer een onderscheidende positie in de retail te geven. Want groen is goed voor ons. Groen is geweldig.

Hoe is jullie insteek in de werkwijze naar de winkels en de leveranciers?

Wij zetten in op partnerschap. Kwekers, groothandels, toeleveranciers en retailers zitten allemaal in hetzelfde schuitje, namelijk de consument zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat verticale samenwerkingsverbanden de toekomst hebben. Kruisbestuiving in de keten levert iedereen immers meer op dan navelstaren in je eigen categorie. Bij samenwerking laten wij ons leiden door de begrippen vrijheid, visie en vertrouwen. Met elkaar verdienen zien wij als een duurzamere weg dan aan elkaar verdienen.

Waarin onderscheidt zich ‘DE HEREN IN HET GROEN’ ten opzichte van vele anderen die zich de laatste jaren hebben geprofileerd?

Nieuwe initiatieven zijn in onze branche eerlijk gezegd schaars. Tuincentra en organisaties zijn nogal traditioneel, weinig innovatief en vooral een gesloten bolwerk. De afgelopen decennia van grote groei heeft misschien wat lui gemaakt, of in ieder geval minder alert op de grote veranderingen die nu plaats vinden. Maar het is inmiddels een feit dat consumenten niet meer vanzelfsprekend naar onze winkels komen en het verdienmodel waarbij de leverancier zijn portemonnaie moest trekken is ook voorbij.
De tuincentra hebben te maken met een markt die volwassen en dalend is. Dat gaan we omkeren. Aanbod-gericht moet vraag-gericht worden. Nieuwe formules en verdienmodellen moeten er komen. Ondernemerschap en visie zijn vereist. Als Heren in het Groen laten wij zien hoe deze nieuwe weg te bewandelen, daarin zijn we vooruitstrevend en als platform (we willen geen organisatie genoemd worden) uniek. Dat wij ondernemers zijn, is een belangrijk statement.

Wat is jullie potentie om door te groeien in deze doelgroep?

Wij gaan voor kwalitatieve groei. Aantallen zegt niet veel. Heren in het Groen wil samenwerken met kwalitatief goede tuincentra. Specialisten waar het groen ontegenzeggelijk centraal staat en waar de consument persoonlijk en deskundig wordt bediend. Het oude vakmanschap weer luister in blazen. Daar is behoefte aan. Niet alleen bij de consument, ook bij de ondernemer.

Ligt er een omkaderd plan ten opzicht van de productgroep?

Natuurlijk werken we vanuit een plan en toekomstvisie, die delen en scherpen wij graag aan met onze partners, want wij weten misschien veel, maar natuurlijk lang niet alles. Alle schakels in de keten herbergen wijsheden die de tuincentra kunnen helpen aan een nieuwe retailrol.

Is het de bedoeling dit concept alleen voor Nederland uit te rollen of ook over onze grenzen?

Ons concept is gestoeld op nauw persoonlijk contact. De diepte van de relatie gaat boven het aantal relaties. Dat betekent dat we veel bij de ondernemers over de vloer komen. Die werkwijze legt een beperking aan het aantal tuincentra waarvoor wij werken, en waarschijnlijk ook een geografische grens, alhoewel we in Vlaanderen ook onze diensten zouden kunnen aanbieden.

Is het een bewuste keuze om juist nu te starten met dit concept, nu het op veel plaatsen financieel minder gaat?

In een tijd waarin zoveel verandert, zijn nieuwe initiatieven broodnodig. Met Heren in het Groen geven wij een antwoord op de vragen van nu en morgen. Bewust gepland dus.

Heeft u verder nog adviezen of tips voor onze lezers?

Doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En dat is werken met groen. Staan voor je groene vakmanschap, want dat is nooit te kopiëren, niet door de grootste supers of on-line winkels. Wie in het groen zit zou eigenlijk een makkie moeten hebben.

 

Floor van Schaik-Groen vof
Kryptonstraat 45
6718 WR Ede
T: +31(0)318 200 400
F: +31(0)842 15 15 15
E: info@floorvanschaik.com

button nl catalogus

 

button volgons

 

button contact

button download